Dựng thẳng nhà nghiêng 29.5 độ tại Kỳ Sơn, Hòa Bình

Công trình nhà nghiêng ngã tư Giang Văn Minh - Hà Nội

Công trình nhà nghiêng 137 Lê Duẩn - Hà Nội

Công trình nhà nghiêng ở Việt Trì - Phú Thọ

You are here