Bạn biết trang Web này qua kênh nào?

Số người tham gia bình chọn:
41

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 10 Tháng 6 2017 11:02

Bạn biết trang Web này qua kênh nào?

Hits Percent Graph
Tìm kiếm Google
24 58.5%
Diễn đàn mạng
5 12.2%
Báo mạng
5 12.2%
Bạn bè
1 2.4%
Các kênh khác
1 2.4%
You are here